Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNX:AAV) vừa ra thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% từ ngày 2/7 sang 9/7. Với hơn 31,8 triệu đơn vị cổ phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm gần 4,8 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông. Cũng trong quý III và IV năm 2021, AVV cũng dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu. Với giá trị tương đương 82% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Và cổ phiếu sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong 1 năm. Với kỳ vọng thu về 366 tỷ đồng, qua đó giá chào bán là 12200 đồng/cp.

AAV chốt danh sách cổ đông phát hành 4,8 triệu cổ phiếu

Năm 2020 cả doanh thu và lợi nhuận của Việt Tiên Sơn địa ốc đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Ngày 9/7 tới đây CTCP Việt Tiên Sơn địa ốc (mã chứng khoán AAV). Sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 48 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán của công ty.

AAV chốt danh sách cổ đông phát hành 4,8 triệu cổ phiếu

Xem thêm: Thông tin cổ phiếu mới nhất

Kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu công ty giảm gần 41%, xuống còn 324 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, còn gần 14,4 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 13,3 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Việt Tiên Sơn địa ốc. Đã thông qua nhiều phương án tăng vốn điều lệ công ty. Trong số đó có phát hành hơn 4,78 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Ngoài ra công ty cũng dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cổ phiếu. Cho nhà đầu tư nhằm huy động khoảng 366 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển dự án Khu dân cư phía đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Dự kiến sử dụng 230 tỷ đầu tư dự án khu dân cư

Một phương án tăng vốn khác được đưa ra tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Là việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ phát hành tối đa 3% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành 0 đồng. Với số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 230 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương.

Dự kiến sử dụng 230 tỷ đầu tư dự án khu dân cư

Số tiền 100 tỷ đồng sẽ dùng để mua lại cổ phần CTCP Việt Tiên Sơn. Chiếm tỷ lệ chi phối khoảng 90% – 95% vốn điều lệ để sở hữu quỹ đất tại công ty này. (Việt Tiên Sơn và Việt Tiên Sơn Địa ốc đều thuộc Tập đoàn Việt Tiên Sơn). Còn lại 36 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, doanh nghiệp bất động sản này đặt chỉ tiêu doanh thu 560 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 30 tỷ đồng, lần lượt tăng 73% và 108% so với thực hiện trong năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức năm dự kiến là 10%. Năm ngoái, AAV ghi nhận doanh thu đạt 323,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,9% và 53,2% so với thực hiện năm 2019. Với kết quả này, doanh nghiệp chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.