Chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính hiệu quả mà các nhà đầu tư nên sở hữu. Trong một thị trường tài chính liên tục biến động thì chứng khoán phái sinh sẽ giúp việc đầu tư trở nên thành công hơn. Vì vậy, hãy tìm hiểu một cách kỹ càng về công cụ này. Hiện nay, chứng khoán phái sinh không còn là một khái niệm mới mẻ đối với các nhà đầu tư.

Nếu ai đã từng tham gia vào thị trường chứng khoán thì chắc hẳn chúng ta đều có hiểu biết về chứng khoán phái sinh. Hôm nay stlouisrockets.com sẽ chia sẻ đến bạn các loại hình chứng khoán phái sinh chính tại Việt Nam mà các nhà đầu tư nên biết.

Khái niệm chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một công cụ không thể thiếu có khả năng ổn định thị trường. Giá trị của chúng phụ thuộc vào tài sản cơ sở. Đây là một loại chứng khoán thường xuyên có mặt trong các cuộc đầu tư mạo hiểm trên thị trường chứng khoán. Loại chứng khoán này quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Với thanh toán và chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa. Cũng có thể là những tài sản như cổ phiếu, trái phiếu.

Đặc điểm của chứng khoán phái sinh Việt Nam

  • Chứng khoán phái sinh Việt Nam được thành lập dựa trên tối thiểu một tài sản cơ sở nhất định. Là Chỉ số VN30 và Trái phiếu chính phủ.
  • Gắn với đòn bẩy tài chính nên chủ yếu mang tính chất đầu tư vào sự biến động của giá trị tài sản (ở đây là chỉ số VN30 và Trái phiếu chính phủ)
  • Điểm hấp dẫn của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam thể hiện ở vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro. Góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường cơ sở. Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Đặc điểm của chứng khoán phái sinh

  • Cơ cấu nhà đầu tư đa dạng, có 3 loại nhà đầu tư được tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Đó là nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro (hedgers); nhà đầu tư đầu cơ rủi ro (speculators) và nhà đầu tư chênh lệch giá. (Kiếm lợi trên sự chênh lệch giữa giá phái sinh với giá cơ sở).
  • Hệ thống thành viên giao dịch và bù trừ của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam ngày càng tăng, tính đến năm 2020 đã có 18 công ty chứng khoán (thông tin trên trang Đầu tư chứng khoán).

Các loại chứng khoán phái sinh chính nhà đầu tư nên biết

Chứng khoán phái sinh gồm có 4 loại chính mà những nhà đầu tư nên biết:

  • Hợp đồng kỳ hạn.
  • Hợp đồng tương lai.
  • Hợp đồng quyền chọn.
  • Hợp đồng hoán đổi.

Tìm hiểu về hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản trong một thời điểm tương lai với mức giá được xác định tại thời điểm hiện tại.

Tìm hiểu về hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một loại hợp đồng kỳ hạn được chuẩn thức hóa, sao cho được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán như một loại cổ phiếu, trái phiếu nhất định.

Tìm hiểu về hợp đồng tương lai

Tìm hiểu về hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là loại hợp đồng mà trong đó người nắm giữ hợp đồng có quyền. Nhưng không có nghĩa vụ mua/bán tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định. Trong tượng lai với mức giá được xác định từ trước.

Người bán hợp đồng có nghĩa vụ giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn quyền. Trong đó, chọn quyền bao gồm chọn quyền mua và chọn quyền bán.

Tìm hiểu về hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng hoán đổi sẽ hoạt động dựa trên thỏa thuận giữa hai bên về các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng phải được quy định rõ ràng thời điểm cũng như phương pháp tính toán cụ thể.

Các loại chứng khoán phái sinh có khả năng thay thế, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đầu tư của các nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Do đó, để có thể vận dụng một cách trơn chu, bạn cần phải hiểu rõ những loại chứng khoán phái sinh này.

Trong đó, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam. Cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30); và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Các sản phẩm này được lựa chọn trước tiên do tính chất sản phẩm đơn giản. Tài sản cơ sở đều là các công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai cũng không quá khác biệt so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.