Về kết quả kinh doanh thì năm 2021 công ty RAL đặt mục tiêu khá thấp với doanh thu là 4.500 tỷ đồng và số lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng Như vậy là lần lượt bằng 91,4% và 53,1% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện những tháng đầu năm của công ty vô cùng ấn tượng với doanh thu là 1.532 tỷ đồng, đã tăng 38% và lợi nhuận sau thuế là 110 tỷ đồng, đã tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Rạng Đông cũng cho biết trong 5 tháng đầu năm thì công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu là 50% so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến lo ngại của các cổ đông về việc doanh thu tăng nhưng mà khoản phải thu tăng mạnh đến gấp đôi so với cùng kỳ. Công ty này vừa phát hành cổ phiếu RAL. Mục đích là vừa sử dụng lợi nhuận giữ lại cùng với vay mượn ngân hàng để có thể xây dựng nhà máy tại Hòa Lạc. Cũng theo ông Thăng là hiện có rất nhiều ngân hàng còn ngỏ ý muốn cho Rạng Đông vay vốn để xây nhà máy. Cổ phiếu rạng đông mới đây thay đổi giá phát hành xuống còn 93.000 đồng/cp, cùng stlouisrockets.com tìm hiểu kỹ hơn nhé.

Cổ phiếu RAL giảm giá phát hành xuống 93.000 đồng/cp

Theo Tài liệu ĐHCĐ được công bố, Rạng Đông (RAL) đã đưa ra tờ trình dự kiến phát hành 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11, tương ứng cổ đông sở hữu 12,075 cổ phiếu sẽ được thực hiện mua thêm 11 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Giá chào bán được xác định bằng 65% giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu RAL đang giao dịch trong ngưỡng khoảng 190.000 đồng/cổ phiếu, nếu tính theo đúng công thức thì giá phát hành sẽ vào khoảng 123.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu RAL giảm giá phát hành xuống 93.000 đồng/cp

Quỹ PIF – CTCP Quản lý quỹ PVI đã có thư ngỏ quan tâm đầu tư cổ phiếu RAL mong muốn được đồng hành cùng công ty trong quá trình phát triển và mong muốn đăng ký mua không thấp hơn 7,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty, tương đương 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Hài hòa lợi ích giữa các bên

Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ chủ yếu là nhằm đầu tư xây dựng nhà máy mới. Taji Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc 2. Đồng thời nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED và xưởng Phích. Phương án phát hành này đã gây ra không ít thắc mắc của cổ đông. Khi Công đoàn hiện nắm khoảng 40% cổ phần RAL sẽ làm thế nào. Để thu xếp nguồn tài chính lớn để tham gia đợt tăng vốn này. Tuy vậy, tại ĐHCĐ vừa diễn ra chiều 26/6. Rạng Đông đã thay đổi phương án phát hành khi chốt giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  Với mức 93.000 đồng/cp, tương đương giá trị sổ sách chốt ngày 31/12/2020.

Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch HĐQT Rạng Đông. Thì phương án phát hành 93.000 đồng/cp được công ty đưa ra. Để hài hòa lợi ích giữa người lao động. Cổ đông cũng như đường hướng phát triển của công ty. Với phương án cũ (mức giá tối thiểu 110.000 đồng và thậm chí cao hơn nhiều). Sẽ khiến nhiều người lao động khó có cơ hội tham gia.

Cổ phiếu RAL được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm

Lãnh đạo Rạng Đông cho biết cổ phiếu RAL hiện nay. Được rất nhiều nhà đầu tư, tổ chức quỹ quan tâm. Quỹ PIF – CTCP Quản lý quỹ PVI đã có thư ngỏ quan tâm đầu tư cổ phiếu RAL. Mong muốn được đồng hành cùng công ty trong quá trình phát triển. Và mong muốn đăng ký mua không thấp hơn 7,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty. Tương đương 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Cổ phiếu RAL được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm

Công ty sẽ vừa phát hành cổ phiếu. Vừa sử dụng lợi nhuận giữ lại cùng vay mượn ngân hàng. Để xây dựng nhà máy tại Hòa Lạc. Cũng theo ông Thăng. Hiện có rất nhiều ngân hàng ngỏ ý muốn cho Rạng Đông vay vốn để xây nhà máy.

Bước vào thời kỳ tăng trưởng theo “cấp số nhận”. Doanh thu 5 tháng đầu năm tăng 50% so với cùng kỳ 2020. Theo Ban lãnh đạo Rạng Đông. Trong nhiều năm qua công ty đã thực hiện chiến lược đầu tư có trọng tâm. Trọng điểm, tính toán căn cơ tiết kiệm chi phí. Đem lại hiệu quả cao. Đứng trước tình hình hiện nay có nhiều thay đổi. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số. Công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Doanh thu 5 tháng đầu năm ước tính tăng 50%

Vì vậy, phải có Chiến lược đầu tư mới phù hợp với Chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn tới. Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch khá thấp với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53,1% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, kết quả thực hiện những tháng đầu năm của công ty rất ấn tượng với doanh thu 1.532 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Rạng Đông cũng cho biết trong 5 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 50% so với cùng kỳ năm trước.