Vào ngày 6/7 sắp tới, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền. Với tỷ lệ thanh toán là 7%, tương đương với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán được quyết định là 30/7/2021.

Hiện tại với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ phải chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong năm 2021, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu là 8.331 tỷ đồng. Bên cạnh đó lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 365 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức

Năm 2020 Đạm Phú Mỹ dành tổng cộng gần 550 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 6/7 tới đây Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) sẽ chốt danh sách cổ đông. Để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức

Như vậy với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 7.762 tỷ đồng. Tăng 1% so với năm 2019. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn và các loại chi phí khác được tiết giảm. Nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 80,5%, lên mức 702 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 691 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó dành gần 550 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 14% cho cổ đông. Năm 2021 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu đạt 8.331 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng. Riêng quý 1 vừa qua công ty đã đạt hơn 2.003 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế tăng gần 75%. Lên 171 tỷ đồng, đã hoàn thành 47% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Nhìn lại năm 2020, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.762 tỷ đồng. Tăng nhẹ 1% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên nhờ tiết giảm các chi phí như giá vốn, vận hành, doanh nghiệp. Vẫn có lãi sau thuế tăng trưởng đến 80%, lên mức 702 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số đạt 691 tỷ đồng. Với kết quả tích cực, đại hội cổ đông thường niên 2021 của Đạm Phú Mỹ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 14% bằng tiền, tương ứng gần 550 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ngày 27/4 Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này. Năm 2021 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu đạt 8.331 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5,9% so với doanh thu đạt được năm 2020.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, giảm 48% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. Về sản lượng sản xuất, dự kiến sản lượng Đạm Phú Mỹ năm 2021 đạt 766.000 tấn; sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 150.00 tân, UFC85/fomaldehyde đạt 12.500 tấn và NH3 xuất bán thương mại đạt 63.000 tấn.

Về sản lượng kinh doanh, dự kiến sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 770.000 tấn. Sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 140.000 tấn, sản lượng UFC85/ fomaldehyde đạt 8.500 tấn. Sản lượng NH3 đạt 63.000 tấn, sản lượng các loại phân bón khác đạt 189.000 tấn.

Tin mới nhất về tình hình cổ phiếu tại đây.