Việc giao dịch ngoại tệ trước nay đã có đôi chút sự thay đổi. Tuy nhiên tâm điểm chú ý trong đó là về phí giao dịch. Lúc này thì các đơn vị tín dụng sẽ không còn thu phí giao dịch nữa. Có lẽ cũng dễ hiểu khi lãi suất, giá trị ngoại tệ và phí giao dịch khiến người tham gia e ngại. Đây cũng là nguyên nhân gây nên “chảy máu ngoại tệ” và “đô la hóa” tại Việt Nam. Dựa vào thông tư mới này thì việc thực hiện giao dịch và hình thức đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí là có thể giao dịch ngay với nhiều đối tượng khác nhau.

Nội dung cơ bản về giao dịch ngoại tệ

  • Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch bán quyền chọn với tổ chức kinh tế.
  • Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.
  • Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân và giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú quy định.
  • Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư.

Nội dung cơ bản về giao dịch ngoại tệ

Hình thức giao dịch ngoại tệ

Giao dịch được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử.

Giao dịch ngoại tệ thực hiện qua phương tiện điện tử, điện thoại. Do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu. Và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản. Nếu đáp ứng quy định tại Điều 12 Luật giao dịch điện tử. Giao dịch ngoại tệ thực hiện thông qua phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định của Luật giao dịch điện tử. Và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trường hợp giao dịch qua điện thoại, tổ chức tín dụng được phép phải quy định và thông báo với đối tác các số điện thoại được phép sử dụng để mua bán. Điện thoại phải có chức năng ghi âm và đảm bảo truy xuất được nội dung thỏa thuận giao dịch với đối tác để sử dụng cho mục đích lập xác nhận giao dịch, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng và xử lý tranh chấp (nếu có).

Tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.

Ngân hàng sẽ không còn được thu phí giao dịch ngoại tệ

Giao dịch  thực hiện qua phương tiện điện tử; điện thoại. Do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Đảm bảo an ninh, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Thông tư này, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch hoán đổi; giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác. Tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay. Giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch bán quyền chọn với tổ chức kinh tế.

Ngân hàng sẽ không còn được thu phí giao dịch ngoại tệ

Đồng thời, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay. Với những người không cư trú là tổ chức, cá nhân; được giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú quy định; với người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài; sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước. Qua đó để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư.