Hệ thống khớp lệnh giao dịch chứng khoán được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và kết hợp với FPT xây dựng hiện đã hoàn thành 80%. Nó có thể sẵn sàng vận hành từ tháng 7. Dự kiến thì việc chuyển đổi sẽ được thử nghiệm trong ba cuối tuần của tháng 6 này. Để cho từ tháng 7 thì hệ thống mới sẵn sàng chờ lệnh được vận hành từ đơn vị Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Hệ thống này dự đoán có công suất xử lý từ 3-5 triệu lệnh một ngày. Có nghĩa là gấp ít nhất 3 lần hiện tại và nó sẽ bỏ cơ chế phân bổ cho các công ty chứng khoán mục đích là tránh nghẽn cục bộ. Bài viết này stlouisrockets.com sẽ bàn về tiến trình của hệ thống giao dịch mới của FPT, cùng tham khảo nhé.

Hệ thống khớp lệnh đã hoàn thành 80%

Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) Dương Dũng Triều cho biết. Hệ thống khớp lệnh được nhà đầu tư chờ đợi đã hoàn thành 80%. Cuối tháng này có thể vận hành. Chia sẻ với chúng tôi, ông Dương Dũng Triều cho biết. Dự kiến việc chuyển đổi được thử nghiệm trong ba cuối tuần của tháng này.

Để từ tháng 7, hệ thống mới sẵn sàng chờ lệnh vận hành từ Bộ Tài chính. Và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Hệ thống có công suất xử lý 3-5 triệu lệnh một ngày. Tức gấp ít nhất 3 lần hiện tại và bỏ cơ chế phân bổ. Cho các công ty chứng khoán để tránh nghẽn cục bộ.

Hệ thống khớp lệnh của FPT đã hoàn thành 80%

FPT xây dựng hệ thống với kế hoạch 100 ngày. Chia làm 5 giai đoạn gồm khảo sát, phát triển hệ thống. HoSE kiểm tra tính đúng đắn, kiểm thử diện hẹp tại 24 công ty chứng khoán hàng đầu. Và mở ra kiểm thử diện rộng tại 73 thành viên toàn thị trường. “Chúng tôi đã bước vào giai đoạn kiểm thử diện rộng. Về cơ bản xử lý được trên 80% tình huống kỹ thuật và nghiệp vụ có thể xảy ra”, ông Triều nói.

Nỗ lực cải thiện các tiêu chí đặc biệt cho nhà đầu tư

Công việc còn lại là xử lý thêm những yêu cầu đặc biệt hơn về hiệu năng hệ thống. An toàn bảo mật, lên kịch bản đóng hệ thống cũ. Để chuyển sang hệ thống mới thông suốt. Việc xây dựng cơ chế vận hành cũng đang được thực hiện song song. Để có quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý trong trường hợp gặp sự cố.

FPT IS được giao vận hành hệ thống này một năm. Trong thời gian chờ Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hoàn thiện hệ thống mới. Sau thời gian này, FPT IS vẫn tiếp tục tư vấn để HoSE vận hành hệ thống mới trơn tru. Không bị lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài. FPT xây dựng hệ thống với kế hoạch 100 ngày. Chia làm 5 giai đoạn gồm: khảo sát, phát triển hệ thống. HOSE kiểm tra, kiểm định thử diện hẹp tại 24 công ty chứng khoán hàng đầu. Và mở ra kiểm thử diện rộng tại 73 thành viên toàn thị trường.

FPT đã bước vào giai đoạn kiểm thử diện rộng. Và về cơ bản xử lý được trên 80% tình huống kỹ thuật cũng như nghiệp vụ có thể xảy ra.  Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) được giao vận hành hệ thống này một năm trong thời gian chờ Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hoàn thiện hệ thống mới. Sau thời gian này, FPT IS vẫn tiếp tục tư vấn để HOSE vận hành hệ thống mới trơn tru, không bị lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Áp lực khi triển khai hệ thống mới

Ông Triều cho rằng áp lực lớn nhất khi triển khai hệ thống mới là sự kỳ vọng quá lớn của nhà đầu tư. Bởi đây là việc thay thế một hệ thống giao dịch chứ không đơn thuần xử lý sự cố kỹ thuật của phần mềm.

“Cơ quan quản lý cũng đốc thúc chúng tôi và HoSE đẩy nhanh tiến độ, đáp lại sự kỳ vọng của nhà đầu tư nhưng khi xem xét thì kế hoạch kín kẽ đến mức không thể nhanh hơn được”, ông Triều nói, “Để hạn chế sai sót xuống mức thấp nhất, sự thận trọng, không đốt cháy giai đoạn là một trong những ưu tiên hàng đầu”.

Nỗ lực cải thiện các tiêu chí đặc biệt

Theo người đứng đầu FPT IS, thông thường xây dựng một hệ thống xử lý lượng giao dịch lớn được triển khai trong điều kiện bình thường (không dịch bệnh và áp lực thời gian) phải tính đơn vị năm mới hoàn thiện. Ví dụ, Sở Giao dịch chứng khoán Indonesia khi thay hệ thống giao dịch mới mua từ Nasdaq OMX phải tổ chức một lực lượng 144 người chuyên trách phối hợp cùng nhà thầu thực hiện trong vòng 14 tháng, từ đầu 1/2008 đến 3/2009.

Gần 100 nhân lực để hoàn thành hệ thống

FPT IS bắt đầu xây dựng hệ thống khớp lệnh thay thế từ đầu tháng 3 năm nay, khi tình trạng nghẽn lệnh trên HoSE đã kéo dài 3 tháng. Đơn vị này cử 50 nhân sự phối hợp 30 chuyên gia của HoSE tập trung vào 3 đầu việc chính là sửa phần mềm giao dịch chứng khoán của sàn Hà Nội (HNX) cho phù hợp với đặc tính giao dịch của HoSE, viết lại hệ thống giao tiếp với các công ty chứng khoán và tích hợp thêm phần mềm từ các đơn vị khác như Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán…