Việc kinh doanh bảo hiểm bắt buộc đang gặp nhiều khó khăn khi việc gian lận khi kinh doanh gia tăng và khó kiểm soát. Vì thế ngăn chặn gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc là cực kỳ cần thiết và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong việc này. Đây được xem là một vấn dề cấp bách và luôn được đặc lên hàng đầu trong các nội dung về kinh doanh, mua bán bảo hiểm bắt buộc, hãy cùng stlouisrockets.com theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về những cách thức gian lận cũng như cách phòng tránh việc gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc nhé.

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật. Được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. Ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định quy định doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH). Có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ. Và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Bên cạnh đó, DNBH được giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại. Đối với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm. Người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho DNBH theo quy định tại khoản 2 Điều 16. Nghị định này hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. DNBH phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, phòng, chống gian lận. Trong kinh doanh bảo hiểm trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa. Hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình giao kết. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nhằm chiếm đoạt một số tiền từ doanh nghiệp Bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chủ động xây dựng quy trình. Quy chế và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện. Giảm thiểu các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Đồng thời, tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác định, ngăn chặn. Xử lý kịp thời hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm. Chủ động tham gia vào công tác phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Trường hợp phát hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm. Người được bảo hiểm tổ chức công tác phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm tại địa bàn. Bảo đảm ổn định trật tự xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quy định nêu trên nhằm ngăn chặn gian lận, phát huy hiệu quả và quản lý chặt chẽ loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.