Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời từ khá lâu ở trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam thì thị trường này còn chưa được phổ biến rộng rãi. Vì thế bài viết sau đây sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây. Thông tin cho thấy trong năm nay, thị trường chứng khoán phái sinh trong nước có đà tăng liên tục. Để các nhà đầu tư có cái nhìn khái quát hơn về thị trường tài chính trong nước. Qua đó các có thể dễ dàng tìm được chỗ đầu tư thông minh cho bản thân mình.

Thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam những năm gần đây

Chứng khoán phái sinh chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2017. Ở nước ta, chứng khoán phái sinh sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, quá trình phát triển phải phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của đất nước.

Với thời gian hoạt động còn khá ngắn so với các nước trên thế giới. Vì vậy, thị trường chứng khoán phái sinh còn khá mới so với các nhà đầu tư. Sau đây là thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh

Năm 2017 sản phẩm phái sinh đầu tiên được ra mắt. Sản phẩm đó chính là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trong phiên giao dịch đầu tiên thì có 487 hợp đồng. Chứng khoán phái sinh ở Việt Nam được mở cửa sau 17 năm ngày mở cửa thị trường chứng khoán cơ sở

Trong năm 2018 thì khối lượng giao dịch tăng gấp 7 lần so với năm 2017. Hiện nay, 95% nhà đầu tư là cá nhân và mỗi ngày sẽ có 153 tài khoản mới được tạo ra.

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam năm 2021

Thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 5 diễn biến tích cực với nhiều phiên tăng điểm ấn tượng. Kéo dài xu thế tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Ước tính, tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 185.945 hợp đồng/phiên.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 185.945 hợp đồng/phiên.

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam năm 2021

Trong đó, tháng 5 tiếp tục chứng kiến đà tăng của thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh. Khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất của thị trường đạt 209.707 hợp đồng/phiên.

Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 209.707 hợp đồng/phiên, tăng 11,27% so với tháng trước. Đáng chú ý như phiên ngày 12/5/2021, có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5/2021

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng, giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021. Riêng giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không phát sinh trong tháng 5/2021.

Phân tích của HNX cũng cho thấy, về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khối ngoại có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Xem thêm các bài viết chứng khoán phái sinh tại đây.