VDS dự kiến sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ phát hành 20:1. Với giá trị tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành với mệnh giá hơn 50 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020. Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của công ty. Trên thị trường, sau khi đóng cửa phiên giao dịch 24/6. Cổ phiếu của VDS giảm 600 đồng xuống 24.600 đồng/cổ phiếu với hối lượng giao dịch đạt 660.000 đơn vị.

VDS sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Cổ phiếu VDS của Chứng khoán Rồng Việt đã tăng khoảng 135% kể từ đầu năm 2021 đến nay. CTCP Chứng khoán Rồng Việt vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó VDSC sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20:1. Tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 50 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020. Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của công ty.

VDS sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Danh sách cổ đông được chốt theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Năm 2020 Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận đạt hơn 453 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đột biến gấp 4,3 lần năm 2019, đạt hơn 150 tỷ đồng. EPS đạt 1.500 đồng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau, cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Danh sách cổ đông được chốt theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tính đến 31/12/2020 Chứng khoán Rồng Việt còn gần 110 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 23 tỷ đồng. Trong quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và hơn 9 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Trên thị trường cổ phiếu VDS đang tăng mạnh. Nếu chỉ tính riêng từ đầu tháng 6/2021 đến nay VDS đã tăng 22% từ vùng giá 20.300 đồng/cổ phiếu. Còn tính từ đầu năm 2021 đến nay VDS đã tăng 135% từ vùng giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu doanh thu 528 tỉ đồng

Sang năm 2021, VDS đặt mục tiêu 528 tỉ đồng doanh thu và 144 tỉ đồng lãi sau thuế. Cổ tức duy trì ở mức 8%. Kế hoạch trên đưa ra dựa trên giả định VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.000 – 1.300 điểm, thanh khoản bình quân khoảng 9.000 – 10.000 tỷ đồng/phiên.

Chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu doanh thu 528 tỉ đồng

Với những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán hiện tại khi chỉ số VN-Index vượt mốc đỉnh lịch sử cùng sự gia tăng mạnh mẽ về thanh khoản, hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng về bức tranh kinh doanh xán lạn của các công ty chứng khoán.

Kết thúc quý I, tương tự nhiều doanh nghiệp chứng khoán khác, tình hình kinh doanh của VDS khá tích cực với doanh thu hoạt động tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đứng ở mức 103 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 88 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 71% chỉ tiêu cả năm. Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 24/6, cổ phiếu VDS giảm 600 đồng xuống 24.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 660.000 đơn vị.

Cập nhật thông tin cổ phiếu tại đây.