Vinaconex (HoSE: VCG) vừa đưa ra thông báo việc dùng 36,2 triệu cổ phiếu quỹ. Với mục đích để chia cho cổ đông, tỷ lệ phân phối 9% và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/7. Cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia lại cho cổ đông sẽ được sử dụng để bán trên sàn chứng khoán.

Theo thống kê, vào cuối 2020, Vinaconex đã sử dụng hơn 1.600 tỷ từ các nguồn như thặng dư vốn; lợi nhuận và các nguồn quỹ thuộc vốn sở hữu. Với mục đọc thu mua 39,3 triệu cổ phiếu quỹ. Sau khi chia hơn 36,2 triệu cổ phiếu thì doanh nghiệp còn lại hơn 3,1 triệu cổ phiếu quỹ.

Giá trị chia theo mệnh giá hơn 362 tỷ đồng

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) vừa thông báo ngày 6/7/2021 tới đây. Sẽ chốt danh sách cổ đông để tiến hành dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng. Theo đó Vinaconex dự kiến dùng khoảng 36,22 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới.

Giá trị chia theo mệnh giá hơn 362 tỷ đồng

Cập nhật: Thông tin cổ phiếu mới nhất

Nguồn vốn chia lấy từ thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện trong quý 2 đến quý 3/2021. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu cả năm đạt 5.551 tỷ đồng. Giảm 41,8% so với năm trước đó. Nhờ khoản doanh thu tài chính 3.045 tỷ đồng ghi nhận trong năm (cùng kỳ chỉ 250 tỷ đồng). Nên lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.690 tỷ đồng, gấp 2,1 lần lợi nhuận đạt được năm 2019.

Cổ phiếu VCG chốt phiên ngày 21/6 ở vùng giá 48.500 đồng/cp, tăng 10% trong vòng 1 tháng qua. Tạm tính theo giá này, lượng cổ phiếu quỹ doanh nghiệp muốn chia cho cổ đông có giá trị 1.756 tỷ đồng. Theo quy định, chia cổ phiếu quỹ thì cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh giá.

Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu 12230 tỷ đồng

Bên cạnh việc chia cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp còn có kế hoạch chào bán 58,29 triệu cổ phiếu. Với giá không thấp hơn giá trị sổ sách, phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Qua 2 phương án, doanh nghiệp kỳ vọng đem về khoảng 5.000 tỷ đồng cùng nguồn lực dự trữ hiện hữu. Để đảm bảo tài chính thực hiện các dự án quy mô lớn thời gian tới.

Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu 12230 tỷ đồng

Tính đến 31/12/2020 Vinaconex còn 2.156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty có 355 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Có 891 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 74 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu. Giá trị số cổ phiếu quỹ ghi nhận 1.644 tỷ đồng, tương ứng giá trị mỗi cổ phiếu quỹ khoảng 41.807 đồng. Trên thị trường hiện cổ phiếu VCG đang giao dịch quanh mức 49.000 đồng/cổ phiếu.

Một trong dự án quan trọng của doanh nghiệp thời gian tới là Cát Bà Amatina, TP Hải Phòng. Do đơn vị thành viên của Vinaconex là Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC, UPCoM: VCR) đầu tư. Dự án có quy mô 172 ha và tổng mức đầu tư 600 triệu USD. Được khởi động từ 2009 nhưng trải qua nhiều khó khăn, đến cuối năm 2020, Vinaconex-ITC mới tổ chức được lễ khởi động dự án. Năm 2021, Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.008 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2020.