Bản tin nhận định về thị trường Cà phê, hàng hóa số 1 mà Việt nam có ảnh hưởng rất quan trọng và nhiều khách hàng có quan tâm. Hiện tại có 2 sản phẩm về cà phê đang được giao dịch thông qua những phương thức điện tử hợp pháp ở Việt nam là Cà phê Arabica cùng Cà phê Rubusta. Chúng tôi có 1  số đánh giá về giá của cà phê dựa trên công việc phân tích đồ thị theo chỉ báo ichimoku và RSI.

Tuần trước chúng ta đã có nói về mốc 147 khi mà giá cà phê đang có xu hướng breakout. Giá hiện tại đang nằm ở 145 là dưới mốc này. Cà phê Rubusta đang có cú breakout ra khỏi vùng tích lũy. Khi giá vượt qua khỏi mốc 1514 trong ngày 25.08.2020. Tuy vậy phía bên trên của giá cà phê đang là kháng cự rất mạnh, rất dễ đỉnh của giá cà phê trong năm 2021 chỉ đạt ở mức 166x.

Nhận định thị trường cà phê Arabica

Nhận định tuần 10/5/2021

Tuần vừa qua chứng kiến cà phâ Arabica breakout khỏi vùng tích lũy khung tuần. Tuy vậy ở khung tháng cà phê vẫn đang ở dưới các vùng kháng cự mạnh như ở mốc giá 160. Và giá cà phê có thể bị đẩy lại về các vùng giá hỗ trợ ở 130 trong thời gian tới.

Nhận định thị trường cà phê Arabica

Chiến lược giao dịch cà phê Arabica vì thế đang có thuận lợi cho lệnh BUY. Nhưng nên giao dịch ngắn hạn. Nhận định tuần tới cà phê có thể tiếp tục tăng cho mục tiêu 160. Vùng hỗ trợ cho lệnh BUY ở mốc 147.xx. Nhà đầu tư quan sát ở mốc này chờ tín hiệu xác nhận cho lệnh BUY để vào lệnh.

Nhận định tuần 17/5/2021

Tuần trước chúng ta đã nói về mốc 147 khi giá cà phê đang có xu hướng breakout. Giá hiện tại nằm ở 145 là dưới mốc này. Nhà đầu tư quan sát vùng 147 để khi giá lấy lại mốc này. Thì cà phê có thể tăng giá cho mục tiêu 160 trong tương lai.

Nhận định thị trường cà phê Rubusta

Nhận định tuần 10/5/2021

Cà phê Rubusta đang có cú breakout khỏi vùng tích lũy. Khi giá vượt qua khỏi mốc 1514 từ ngày 25.08.2020. Tuy vậy phía trên của giá cà phê đang là các kháng cự rất mạnh và rất dễ đỉnh của giá cà phê năm 2021 chỉ đạt ở mức 166x. Do vậy chiến lược giao dịch nên là ngắn hạn để đạt được mục tiêu này.

Nhận định về tuần giao dịch 10.5, chúng ta có thể chờ đợi giá cà phê ở mốc 1476 để vào lệnh BUY cho mục tiêu 166x.

Nhận định tuần 17/5/2021

Cà phê Rubusta đang có cú breakout khỏi vùng tích lũy. Khi giá vượt qua khỏi mốc 1514 từ ngày 25.08.2020. Tuy vậy phía trên của giá cà phê đang là các kháng cự rất mạnh và rất dễ đỉnh của giá cà phê năm 2021 chỉ đạt ở mức 166x do vậy chiến lược giao dịch nên là ngắn hạn để đạt được mục tiêu này.

Nhận định thị trường cà phê Arabica

Nhận định về tuần giao dịch 10.5, chúng ta có thể chờ đợi giá cà phê ở mốc 1440 để vào lệnh BUY cho mục tiêu 166x. Mức giá 166x là vùng giá quan trọng cho chiến lược SELL dài hạn của cà phê. Nhà đầu tư có thể canh mốc này để có một chiến lược giao dịch an toàn.

Nhận định về thị trường Ca cao tuần 10/5/2021

Ca cao đang trong xu hướng giảm giá, diễn biến tuần trước là cú hồi của giá có thể do ảnh hưởng của việc chỉ số đồng đô la suy giảm, hiện tại giá cacao đang gặp các kháng cự ở các khung D1, H4… chiến lược giao dịch là chờ BUY tại các hỗ trợ này. Nhận định tuần giao dịch 10.5 đến 15.5 chúng ta có thể thực hiện lệnh SELL ở mốc giá hiện tại từ 2480 đến 2500 cho target 2350.