Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho TP Bank gia tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng và nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 11716 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được TP Bank huy động thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đã được đại hội đồng cổ đông ngân hàng phê duyệt cuối tháng 4 vừa qua. Theo đó Ngân hàng TMCP Tiên Phong sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu. Chủ yếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn trong vòng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược. Và thời hạn là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

TP Bank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

TPBank vừa được chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ. Cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 11.716 tỷ đồng. Theo kế hoạch được thông qua tại phiên họp thường niên 2021.

TP Bank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Xem thêm: Thông tin cổ phiếu mới nhất

Phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được TPBank trình tại phiên họp cuối tháng 4 và được thông qua. Số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đặt kế hoạch lợi nhuận 5800 tỷ đồng

Năm nay, TPBank đặt kế hoạch 5.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với thực hiện năm 2020. Tổng tài sản, huy động vốn tăng trên 20%, nợ xấu dự kiến dưới 2%. Trong quý đầu tiên, ngân hàng này đạt xấp xỉ 2.800 tỷ đổng tổng thu nhập hoạt động, tăng hơn 15% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng gần 41%.

Ngoài TPBank, một số nhà băng khác cũng được chấp thuận và hoàn thành tăng vốn. Chủ yếu là phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngân hàng Bắc Á dự kiến tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng, thông qua việc phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức. SHB và VietABank tăng vốn lên 19.260 tỷ và 4.449 tỷ đồng. VIB vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 40%.

TP Bank ghi nhận lãi trước thuế 1422 tỷ đồng trong quý I

Trong quý I/2021, TPBank ghi nhận lãi trước thuế 1.422 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng đạt 2,16%. Trong khi đó tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,24%. Một trong những nguyên nhân của tăng trưởng mạnh lợi nhuận. Là nhờ nỗ lực tối ưu hoá chi phí của ngân hàng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của TPBank đã giảm từ 39,69% cuối năm 2020 xuống còn 35,2%.

TP Bank ghi nhận lãi trước thuế 1422 tỷ đồng trong quý I

Trong báo cáo phân tích mới đây về TP Bank. CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã nâng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 của TP Bank lên 5.842 tỷ đồng. Và dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 6.901 tỷ đồng. Theo các chuyên gia của BVSC, việc điều chỉnh tăng dự báo. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng NIM của TP Bank sẽ tăng lên 4,65%. Nhờ tiếp tục chuyển dịch các khoản cho vay sang mảng cho mua nhà có đảm bảo với mức lợi suất cao. Đồng thời hệ số CIR được kiểm soát trong khoảng 37 – 38%.