Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC – Mã: IJC) vừa ra thông báo chốt ngày 15/7/2021. Sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Ngày giao dịch hưởng quyền tương ứng sẽ là ngày 14/7. Hiện tại với hơn 217 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex IJC sẽ chi khoảng 325,6 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông và dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 6/9. Với việc sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – Mã: BCM) sẽ thu về 162 tỷ đồng tiền cổ tức.

Becamex IJC sẽ chi khoảng 325,6 tỷ đồng trả cổ tức

Cổ phiếu IJC của Becamex IJC đã tăng khoảng 35% kể từ đầu năm 2021 đến nay. Ngày 15/7 tới đây CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – mã chứng khoán IJC). Sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 6/9/2021.

Becamex IJC sẽ chi khoảng 325,6 tỷ đồng trả cổ tức

Như vậy với hơn 217 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành. Becamex IJC sẽ chi khoảng 325 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Năm 2020 Becamex IJC đạt 2.141 tỷ đồng doanh thu. Tăng 33,8% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn gần 370 tỷ đồng. Tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.543 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Becamex IJC còn 522 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 157 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Gần 10 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 10 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty. Đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó dành gần 326 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông. Trên thị trường cổ phiếu IJC đã tăng khoảng 35% từ đầu năm 2021 đến nay. Hiện IJC đang giao dịch quanh mức 33.100 đồng/cổ phiếu.

Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 797 tỷ đồng

Cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 2.142 tỷ đồng. Tăng 34% và LNST đạt 369 tỷ, tăng 30%, thực hiện đến 145% kế hoạch. IJC cũng vừa phát hành thành công 80 triệu cổ phiếu thu về 1.001 tỷ đồng. Dự kiến Công ty sẽ dùng 570 tỷ thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Sunflower và 230 tỷ cho dự án Aroma. Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ dự kiến thu về 2.788 tỷ doanh thu, tăng 41% và 605 tỷ LNST, tăng 57%. Công ty dự chia cổ tức 16%/vốn điều lệ.

Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 797 tỷ đồng

Theo quan điểm giới phân tích, trong năm 2021 mảng bất động sản. Sẽ tiếp tục đóng góp doanh thu đáng kể cho IJC. Khi dịch bệnh được kiểm soát hơn và Bình Dương vẫn đang là khu vực hấp dẫn FDI và được đẩy mạnh đầu tư mạnh hạ tầng. Khi mà, IJC đang là công ty đứng đầu về quy mô vốn hóa (280 triệu USD), hiệu quả kinh doanh và quy mô quỹ đất trong họ Becamex.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng lớn ở phía Nam đi vào hoạt động sẽ tăng lượng xe lưu thông. Và gia tăng doanh thu từ phí cầu đường của doanh nghiệp. Hiện tại, IJC sở hữu 2 trạm thu phí với công nghệ thu phí ETC nằm trên Quốc Lộ 13 với thời gian vận hành có thể đến cuối năm 2037.

Cập nhật tin mới về cổ phiếu tại đây.