Bảo hiểm y tế là bảo hiểm giúp con người có thể thể yên tâm hơn khi đi khám chửa bệnh, có thể giảm bớt chi phí khám chữa bệnh cho bạn cũng như gia đình bạn nếu có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Vào ngày 1/7/2021 tới đây, theo nghị định mới của Chính Phủ sẽ có thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đây được xem là một bước đi quan trọng giúp cho người dân có thể tiếp cận gần hơn với bảo hiểm y tế, giúp người dân đỡ được phần nào chi phí khi khám chữa bệnh và cải thiện đời sống người dân.

Quy định chính sách trợ giúp xã hội

Cụ thể, với việc bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội. Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Giải thích từ ngữ trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc. Nuôi dưỡng đối tượng trợ giúp xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình.

Người bị thương nặng là người bị thương. Dẫn đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế từ 3 ngày trở lên.

Hộ phải di dời khẩn cấp nhà ở là hộ gia đình phải di dời nhà ở. Do nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn. Hoặc lý do bất khả kháng khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định chính sách trợ giúp xã hội

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan. Không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp và khả năng cần thiết.

Hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông. Hoặc sự kiện bất khả kháng khác là hậu quả có người bị chết hoặc bị thương nặng.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi. Là vợ, chồng hoặc các con, cháu của người cao tuổi và những người khác. Có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Đối tượng dược cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Kể từ ngày 01/7/2021, sẽ có thêm nhiều đối tượng dược cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bao gồm:

Thứ nhất, người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ. Đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật. Và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi. Và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng. Đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Đối tượng dược cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Thứ hai, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện hộ nghèo. Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ. Và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng). Đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo. Hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo. Không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.